Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami
Hit
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy zaw


Zobacz więcej
1
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami
Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami