Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Głównym celem pracy jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego, określenie całokształtu jego celów, zarówno ogólnych jak i szczegółowych oraz sposobów, metod postępowania, instrumentów i narzędzi osiągania założonych celów. (...) W swoich rozważaniach autor, odnosząc się do praktycznych przykładów i konkretnych przejawów bezpieczeństwa energetycznego, odwołał się zwłaszcza do sytuacji i funkcjonowania systemu energetyczn


Zobacz więcej
1
Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *