Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego

Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego
Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego

W niniejszej rozprawie podjęto zagadnienie nauczania/uczenia się języków obcych poprzez interakcje. Wychodząc z założenia, że akt komunikacyjny jest nie tylko indywidualnym użyciem języka, lecz także spotkaniem konkretnych osób, które poprzez używany język i za jego pomocą oddziałują na siebie, uznano, że nauczanie/uczenie się języka stanowi miejsce wymiany informacji i opinii, wspólnego konstruowania wiedzy oraz doskonalenia różnorodnych umiejęt


Zobacz więcej
1
Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *